Term Dates

Summer Half-Term

Start date: 30/05/2022 End date: 3/06/2022

Half-Term Queen’s Platinum Jubilee Bank Holiday

Date: 3/06/2022

Last Day of Term

Date: 6/07/2022

Autumn Term Starts

Date: 6/09/2022

Autumn Half-Term

Start date: 17/10/2022 End date: 28/10/2022

Last Day of Autumn Term

Date: 14/12/2022

Spring Term begins

Date: 5/01/2023

Spring Half-Term

Start date: 13/02/2023 End date: 17/02/2023

Spring Term ends

Date: 29/03/2023

Summer Term begins

Date: 20/04/2023